•  napilapban
  •  adatbank.ro-ban
  •  ro-hu szótárban

Utolsó 24 óra archívum


pályázatot javasolok
» Pályázatok » Ösztöndíj

CEU-ösztöndíjak a 2009-2010-es tanévre

Kiiró: Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja
A kolozsvári Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja meghirdeti a Közép-európai Egyetem (CEU) - Budapest 2009-2010-es tanévre szóló ösztöndíjprogramját
A program keretében az Oktatási Minisztérium által elismert felsőfokú oktatási intézményekben tanuló utolsó éves hallgatók vagy ezen intézményekben oklevelet szerzett személyek pályázhatnak. A budapesti székhelyű Közép-európai Egyetem előadásai angol nyelven folynak, és a magiszteri- vagy doktori fokozat megszerzését teszik lehetővé.

A felajánlott ösztöndíjak nagysága a felvételi eredményektől függ.

Tanulmányokat a következő szakterületeken lehet folytatni:
közgazdaságtan (MA, PhD), környezetvédelem (MS, PhD), társadalmi nemek (MA, PhD), történelem (MA, PhD), nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (MA), jogtudomány (LLM, MA, SJD), matematika (PhD), középkori tanulmányok (MA, PhD), közpolitikák (MA), nacionalizmus (MA), filozófia (PhD), politikatudomá ny (MA, PhD), szociológia és társadalmi antropológia (MA, PhD).
A beiratkozás kizárólag online úton történik, a https://online.ceu.hu címen. A pályázatnak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

1. a pályázati ívet;
2. a megpályázott magiszteri- vagy doktori fokozattól függően két-, illetve három ajánlólevelet;
3. önéletrajzot és a megjelent munkák jegyzékét;
4. az egyetemi oklevél másolatát/utolsó éves diákoknak egy - az egyetemi státusukat tanúsító - igazolást (beszkennelve, románul és angol nyelvre fordítva);
5. a tanulmányi évek alatt elért eredmények jegyzékének elektronikus - beszkennelt - változatát (románul és angol nyelvre fordítva);
6. a CEU bemutató füzetében említett esszét/kutatási tervet.

Az egyetemi oklevélnek és a tanulmányi eredmények jegyzékének angol nyelvű változatát nem szükséges hivatalosan elkészíttetni, illetve azt hitelesíteni.

A jelentkezőknek felsőfokú angol nyelvtudásukró l kell tanúbizonyságot tenniük. Mindazok, akik nem rendelkeznek egy, a CEU által elismert angol nyelvvizsgával, 2009. március 14-én a Központ által rendezett TOEFL nyelvvizsgán kell részt venniük). Ugyanazon a napon kerül sor az egyes tanszékek által igényelt szakosodott tesztekre is.
A felvételizők egyidejűleg két tanszékre adhatnak be pályázatot, megjelölve a lehetséges programokat és szakirányokat.

A CEU keretén belül működő Business School által felajánlott programokról (BBA, IMM, MBA, MSc in IT Management) a www.ceubusiness.com honlapon lehet részletesebben tájékozódni.
A pályázatokat (kizárólag online úton) 2009. január 26-ig lehet beküldeni.

További felvilágosítás a www.ceu.hu és a www.edrc.ro honlapon található, valamint igényelhető az averes@edrc. ro címen (Veres Ágnes), telefonon (0264-420480, 420490) és a Központ irodájában (400305 Kolozsvár, Ţebei u. 21.)
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 14.00-17.00.

Az EDRC a következő városokban tart CEU-bemutatókat:
Temesvár - 2008. november 25., 12.00 óra , Nyugati Egyetem (Universitatea de Vest), B-dul Vasile Pârvan 4., tanácsterem, I. emelet
Kolozsvár - 2008. november 18. és december 10., 16.00 óra Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, C. épület, I. emelet, Ţebei u. 21.Pályázatok
Új pályázatok
Last minute
Történelem/hagyomány (1)
Sajtó (2)
Ösztöndíj (3)
Oktatás (2)
Művészet (3)
Kultúra (5)
Irodalom (3)
Civilszféra (3)


Források
Andrew W. Mellon Alapítvány - művészet, oktatás
Andy Warhol Alapítvány - művészet
Apáczai Közalapítvány - oktatás
Az Európai Bizottság Tájékoztatási és Adatgyűjtési Központja - gazdaság
Central European University - Közép-Európai Egyetem - ösztöndíjak, nyári egyetemek, felsőfokú tanulmányok
Civil Társadalom Fejlesztési Alapítvány - gazdaság
Communitas Alapítvány - művelődés, ifjúság
Egyesült Államok Békességi Szervezetei - társadalom
Esélyt a Tanulásra Közalapítvány - ösztöndíjak
Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja - társadalom, kutatás
Európai Tanács - társadalom
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány - életminőség javítása
Gazdasági Oktatási Kutatási Konzorcium - gazdaság, oktatás, kutatás
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium - ifjúsági programok
HUNGART Egyesület - művészeti programok
Illyés Közalapítvány - oktatás, tudomány, sajtó, művelődés, ifjúság, gazdaság, egyház, önkormányzat
Informatikai és Hírközlési Minisztérium - informatikai fejlesztés
József Attila Művelődési Központ - vers- és prózamondás, rajzpályázatok
Junior magazin - diákújságírás
Kárpátok Alapítvány - interetnikus, kulturális kapcsolatok
Kortárs Művészetekért Nemzetközi Alapítvány - művészetek
KultúrPont Iroda - kultúra
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - környezetvédelmi programok
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht - gazdaság
Magyar fiatalok Határok Nélkül Alapítvány - oktatás, kultúra , tudomány, nevelés
Magyar Fotóművészek Szövetsége - fotográfia
Magyar Könyv Alapítvány - fordítások, irodalmi művek kiadása
Magyar Mozgókép Közalapítvány - filmkészítés, artmozik
Magyar Rákellenes Liga - diagnosztikai eszközök, egészségkultúra
Magyar Teleház Szövetség - teleház hálózat
Magyar Tudományos Akadémia - kutatás
Magyar Turizmus Rt. - turizmus
Magyar Történelmi Film Alapítvány - történelmi filmek
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - gazdaság
Magyar Ösztöndíj Bizottság - ösztöndíjak
Mobilitás - ifjúsági együttműködés
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány - fellépési lehetőség, ismeretterjesztés
Nemzeti Kulturális Alapprogram - kulturális programok
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - kulturális programok
Nyílt Társadalomért Alapítvány - oktatás
Nyitott Szakképzésért Közalapítvány - szakképzés
OCIPE Magyarország - Európai Katolikus Információs Központ - keresztény értékrend
Oktatási Minisztérium - kutatás, taneszközfejlesztés, fogyatékosok képzése
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány - osztrák-magyar együttműködés
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány - oktatás, kutatás, művészetek
Robert Bosch Alapítvány - fordítás
Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány - egészség
Socrates program - oktatás
Soros Alapítvány - egészség, jog, média, oktatás, kultúra
Tempus program - oktatás
Új Kézfogás Közalapítvány - gazdaság
UNESCO - oktatás, természet- és társadalomtudomány, kultúra
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány - szabadidősportcélok támogatása
Ökotárs Alapítvány - környezetvédelem


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS