•  napilapban
  •  adatbank.ro-ban
  •  ro-hu szótárban

Utolsó 24 óra archívum


pályázatot javasolok
» Pályázatok » Ösztöndíj

UNESCO/Keizo Obuchi kutatói ösztöndíj-program, 2009

Kiiró: Magyar UNESCO Bizottság
Pályázhatnak: fiatal kutatók

Az évente 20 fiatal kutató számára kiírt ösztöndíj az alábbi területeken folyó posztgraduális tevékenységet támogatja:
1. Környezetvédelem (különös tekintettel a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományokra)
2. Interkulturális párbeszéd
3. Információs és kommunikációs technológiák
4. A konfliktusok békés rendezése

A 3-9 hónapos ösztöndíjakra kizárólag Master's degree (M.A., M.Sc.) vagy ezzel azonos fokozatú végzettséggel rendelkező, olyan 40 év alatti (1969. január 1-je után született) kutató pályázhat, aki külföldön, egy vagy két országban (elsősorban saját régiójában) folyó kutatást szeretne folytatni, mely ország(ok)ban a kutatásban/oktatásban használt nyelvet jól ismeri, és megszerzi a fogadó külföldi intézmény egyetemi kutatói/oktatói felelősének írásos befogadólevelét.

A pályázatok elbírálásánál az UNESCO előnyben részesíti:
- a női kutatókat,
- a fejlődő országokból származó kutatókat,
- palesztin kutatókat.

A kutatói ösztöndíjakkal kapcsolatos ismertető és jelentkezési lap a Magyar UNESCO Bizottság titkárságán szerezhető be, illetve letölthető a Magyar UNESCO Bizottság honlapjáról: https://www.unesco.hu/ és az UNESCO portáljáról https://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=42715&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
Tagországonként két pályázó jelölhető. A pályázatoknak 2008. december 19-én 14 óráig kell megérkezniük titkárságunkra (Magyar UNESCO Bizottság/Oktatási és Kulturális Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., V. em. 549-551. szoba, hétfőtő csütörtökig: 8-16:30 óráig, pénteken: 8-14 óráig, tel.: 473-7413, -7464, fax: 33 13 526, e-mail: gabriella.kertesz@unesco.hu).Pályázatok
Új pályázatok
Last minute
Történelem/hagyomány (1)
Sajtó (2)
Ösztöndíj (3)
Oktatás (2)
Művészet (3)
Kultúra (5)
Irodalom (3)
Civilszféra (3)


Források
Andrew W. Mellon Alapítvány - művészet, oktatás
Andy Warhol Alapítvány - művészet
Apáczai Közalapítvány - oktatás
Az Európai Bizottság Tájékoztatási és Adatgyűjtési Központja - gazdaság
Central European University - Közép-Európai Egyetem - ösztöndíjak, nyári egyetemek, felsőfokú tanulmányok
Civil Társadalom Fejlesztési Alapítvány - gazdaság
Communitas Alapítvány - művelődés, ifjúság
Egyesült Államok Békességi Szervezetei - társadalom
Esélyt a Tanulásra Közalapítvány - ösztöndíjak
Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja - társadalom, kutatás
Európai Tanács - társadalom
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány - életminőség javítása
Gazdasági Oktatási Kutatási Konzorcium - gazdaság, oktatás, kutatás
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium - ifjúsági programok
HUNGART Egyesület - művészeti programok
Illyés Közalapítvány - oktatás, tudomány, sajtó, művelődés, ifjúság, gazdaság, egyház, önkormányzat
Informatikai és Hírközlési Minisztérium - informatikai fejlesztés
József Attila Művelődési Központ - vers- és prózamondás, rajzpályázatok
Junior magazin - diákújságírás
Kárpátok Alapítvány - interetnikus, kulturális kapcsolatok
Kortárs Művészetekért Nemzetközi Alapítvány - művészetek
KultúrPont Iroda - kultúra
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - környezetvédelmi programok
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht - gazdaság
Magyar fiatalok Határok Nélkül Alapítvány - oktatás, kultúra , tudomány, nevelés
Magyar Fotóművészek Szövetsége - fotográfia
Magyar Könyv Alapítvány - fordítások, irodalmi művek kiadása
Magyar Mozgókép Közalapítvány - filmkészítés, artmozik
Magyar Rákellenes Liga - diagnosztikai eszközök, egészségkultúra
Magyar Teleház Szövetség - teleház hálózat
Magyar Tudományos Akadémia - kutatás
Magyar Turizmus Rt. - turizmus
Magyar Történelmi Film Alapítvány - történelmi filmek
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - gazdaság
Magyar Ösztöndíj Bizottság - ösztöndíjak
Mobilitás - ifjúsági együttműködés
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány - fellépési lehetőség, ismeretterjesztés
Nemzeti Kulturális Alapprogram - kulturális programok
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - kulturális programok
Nyílt Társadalomért Alapítvány - oktatás
Nyitott Szakképzésért Közalapítvány - szakképzés
OCIPE Magyarország - Európai Katolikus Információs Központ - keresztény értékrend
Oktatási Minisztérium - kutatás, taneszközfejlesztés, fogyatékosok képzése
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány - osztrák-magyar együttműködés
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány - oktatás, kutatás, művészetek
Robert Bosch Alapítvány - fordítás
Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány - egészség
Socrates program - oktatás
Soros Alapítvány - egészség, jog, média, oktatás, kultúra
Tempus program - oktatás
Új Kézfogás Közalapítvány - gazdaság
UNESCO - oktatás, természet- és társadalomtudomány, kultúra
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány - szabadidősportcélok támogatása
Ökotárs Alapítvány - környezetvédelem


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS