•  napilapban
  •  adatbank.ro-ban
  •  ro-hu szótárban

Utolsó 24 óra archívum


pályázatot javasolok
» Pályázatok » Oktatás

Dissertationes 2009 - dolgozat megjelentetése

Kiiró: GeniaNet Kiadó
A Magyarországi Latinság Központ
GeniaNet Kiadója pályázatot hirdet
Kutatók, PhD-hallgatók, oktatók publikálási lehetőségének elősegítésére

Pályázhatnak: Kutatók, PhD-hallgatók, oktatók

A pályázat címe: Dissertationes 2009

A pályázat célja:
Jelentős tudományos eredményt felmutató, az oktatásban jól hasznosítható szakdolgozat-diákköri dolgozat-doktori disszertáció megjelentetése a Kiadó Hálózati kiadványai között 2009-ben

Pályázni lehet a humán tudományok körébe tartozó bármilyen témájú, 2006-2008 között írt és megvédett, eddig könyv formában még nem publikált kézirattal. A kiadó vállalja, hogy a három dolgozat típusból (szakdolgozat-diákköri dolgozat-doktori dolgozat) egyet-egyet (összesen hármat) megjelentet a hálózati kiadványai "Dissertationes" sorozatában. Igény esetén pedig hagyományos formában is.

Pályázati korhatár: nincs.
A pályázat feltétele: megvédett dolgozat.
A pályázat beadásának határideje: 2008. december 30.
Az elbírálás: 2009. április 30-ig.

A pályázathoz az alábbiakat kérjük beküldeni az itt megadott címre:
GeniaNet Bt.
7634 Pécs, Mária dűlő 28.

1. A kész dolgozatot (gépelt formában, de nem szükséges bekötni).
2. Két, a témában jártas kutató vagy oktató, (opponens, témavezető) véleményét és ajánlását.
3. A pontosan kitöltött pályázati űrlapot. (I. sz. melléklet)
4. 1000 Ft-os adminisztrációs díj befizetésének igazolását. A befizetés történhet banki átutalással: a 50800104-11093015 számlaszámra a GeniaNet Bt. nevére vagy rózsaszín csekken: a GeniaNet Bt. fenti címére címezve. A befizetés igazolásának másolatát kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.
5. Megcímzett, felbélyegzett borítékot, amennyiben a pályázati anyagot az elbírálás után szeretné visszakapni.Pályázatok
Új pályázatok
Last minute
Történelem/hagyomány (1)
Sajtó (2)
Ösztöndíj (3)
Oktatás (2)
Művészet (3)
Kultúra (5)
Irodalom (3)
Civilszféra (3)


Források
Andrew W. Mellon Alapítvány - művészet, oktatás
Andy Warhol Alapítvány - művészet
Apáczai Közalapítvány - oktatás
Az Európai Bizottság Tájékoztatási és Adatgyűjtési Központja - gazdaság
Central European University - Közép-Európai Egyetem - ösztöndíjak, nyári egyetemek, felsőfokú tanulmányok
Civil Társadalom Fejlesztési Alapítvány - gazdaság
Communitas Alapítvány - művelődés, ifjúság
Egyesült Államok Békességi Szervezetei - társadalom
Esélyt a Tanulásra Közalapítvány - ösztöndíjak
Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja - társadalom, kutatás
Európai Tanács - társadalom
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány - életminőség javítása
Gazdasági Oktatási Kutatási Konzorcium - gazdaság, oktatás, kutatás
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium - ifjúsági programok
HUNGART Egyesület - művészeti programok
Illyés Közalapítvány - oktatás, tudomány, sajtó, művelődés, ifjúság, gazdaság, egyház, önkormányzat
Informatikai és Hírközlési Minisztérium - informatikai fejlesztés
József Attila Művelődési Központ - vers- és prózamondás, rajzpályázatok
Junior magazin - diákújságírás
Kárpátok Alapítvány - interetnikus, kulturális kapcsolatok
Kortárs Művészetekért Nemzetközi Alapítvány - művészetek
KultúrPont Iroda - kultúra
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - környezetvédelmi programok
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht - gazdaság
Magyar fiatalok Határok Nélkül Alapítvány - oktatás, kultúra , tudomány, nevelés
Magyar Fotóművészek Szövetsége - fotográfia
Magyar Könyv Alapítvány - fordítások, irodalmi művek kiadása
Magyar Mozgókép Közalapítvány - filmkészítés, artmozik
Magyar Rákellenes Liga - diagnosztikai eszközök, egészségkultúra
Magyar Teleház Szövetség - teleház hálózat
Magyar Tudományos Akadémia - kutatás
Magyar Turizmus Rt. - turizmus
Magyar Történelmi Film Alapítvány - történelmi filmek
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - gazdaság
Magyar Ösztöndíj Bizottság - ösztöndíjak
Mobilitás - ifjúsági együttműködés
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány - fellépési lehetőség, ismeretterjesztés
Nemzeti Kulturális Alapprogram - kulturális programok
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - kulturális programok
Nyílt Társadalomért Alapítvány - oktatás
Nyitott Szakképzésért Közalapítvány - szakképzés
OCIPE Magyarország - Európai Katolikus Információs Központ - keresztény értékrend
Oktatási Minisztérium - kutatás, taneszközfejlesztés, fogyatékosok képzése
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány - osztrák-magyar együttműködés
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány - oktatás, kutatás, művészetek
Robert Bosch Alapítvány - fordítás
Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány - egészség
Socrates program - oktatás
Soros Alapítvány - egészség, jog, média, oktatás, kultúra
Tempus program - oktatás
Új Kézfogás Közalapítvány - gazdaság
UNESCO - oktatás, természet- és társadalomtudomány, kultúra
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány - szabadidősportcélok támogatása
Ökotárs Alapítvány - környezetvédelem


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS