•  napilapban
  •  adatbank.ro-ban
  •  ro-hu szótárban

Utolsó 24 óra archívum


pályázatot javasolok
» Pályázatok » Történelem/hagyomány

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázat

Kiiró: Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány
Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány (MZFK) meghirdeti az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósuló Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázatot

Pályázhatnak: bármely tudományterületről olyan fiatal, tehetséges oktató-kutatók tudományos életpályáját támogatja, akik vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt valamelyik magyar felsőoktatási intézményben végzik tudományos kutatómunkájukat.

A pályázat célja
A pályázat célja a nemzetközi tapasztalattal és kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkező tehetséges fiatal oktatók-kutatók itthon tartása, illetve hazatérésük elősegítése.
Az ösztöndíj bármely tudományterületről olyan fiatal, tehetséges oktató-kutatók tudományos életpályáját támogatja, akik vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt valamelyik magyar felsőoktatási intézményben végzik tudományos kutatómunkájukat.

A pályázat tárgya
Azon kiemelkedő fiatal oktató-kutatók Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban részesítése, akik kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkeznek.

A finanszírozás forrása
A pályázatot a MZFK háromszor hirdeti meg. A teljes támogatás összege: 294 030 000 Ft, melyet 85%-ban az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus és 15%-ban a MZFK finanszíroz. Az első pályázati fordulón (2008-as kiírásban) a teljes támogatásból 113 014 000 Ft-ot, a második kiírásban (2009-es kiírás) szintén 113 014 000 Ft-ot, és a harmadik (2010-es kiírásban) 68 002 000 Ft-ot oszt ki a nyertes pályázók között a Közalapítvány. Amennyiben valamelyik fordulóban nem lesz elegendő olyan pályázó, aki megfelel az ösztöndíj követelményeinek, a fennmaradó támogatási összeg a következő pályázati forduló összegét növeli.

A támogatás összege
A támogatás két részből tevődik össze:
- egy havi ösztöndíjból, melynek összege: 302 500 Ft, és
- kutatástámogatásból, amely összege évente maximálisan 948 750 Ft.
Ösztöndíjasonként adható éves támogatás maximális összege 4 578 750 Ft.
A kutatástámogatás összege tartalmazza az áfátt.

A támogatás időtartalma
A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj két kategóriában pályázható: Magyarországon kutató posztdoktorok, illetve külföldről hazatérő posztdoktorok. Az első kategóriába tartozó kutatók maximum 12 hónapra pályázhatnak, de kérhetnek hosszabbítást is a második évre, ez esetben újra át kell esniük a pályázati procedúrán. A második kategóriába tarozó kutatók 24 hónapra pályázhatnak.

Támogatható tudományterületek:
A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.

A pályázat célcsoportja
A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra azon kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó, nemzetközi tapasztalattal rendelkező fiatal posztdoktorok pályázhatnak, akik a kiírás évében nem töltik be a 40 életévüket. A pályázónak emellett PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal kell rendelkeznie, melyet nem régebben szerzett, mint a pályázat beadásának határidejét megelőző 8 év. A pályázónak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj ideje alatt egy magyar felsőoktatási intézményben (az intézmény beleegyező nyilatkozatát csatolni kell) végzi tudományos kutatómunkáját, és az ösztöndíj mellett nem folytat egyéb rendszeres jövedelemszerző tevékenységet, illetve nem részesül más tudományos ösztöndíjban.

Támogatható költségek
Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt kétféle támogatásban részesül: havi ösztöndíjban és egyszeri kutatástámogatásban. A kutatástámogatás kizárólag olyan költségek fedezetére használható fel, amely közvetlenül kapcsolódik a kutatási tevékenységhez. A kutatástámogatást a Közalapítvány annak a felsőoktatási intézménynek a számlájára utalja, amelyben az ösztöndíjas a kutatásait végzi, így a támogatásból beszerzett eszközök a felsőoktatási intézmény tulajdonát képezik. Az eszközök beszerzésén kívül e támogatásból konferencia részvétel, külföldi tanulmányút, kutatásokhoz szükséges alapanyagok, publikáció, fogyó eszközök beszerzése finanszírozható. A támogatásból általános (rezsi) költségek nem finanszírozhatóak.

A pályázatokat az alábbi kritériumok alapján értékelik
- A pályázó szakmai és tudományos tevékenysége;
- A pályázó külföldi tudományos tevékenysége;
- A munkaterv tudományos értéke, és annak vizsgálata, hogy a befogadó intézmény alkalmas-e a kutatási program elvégzésének biztosítására.
Beszámolás
Minden ösztöndíjasnak legalább egy időközi (12 hónap, vagy annál kevesebb időtartamú támogatás esetén a támogatási idő felénél) és egy záró beszámolót kell készítenie a Közalapítvány felé. A beszámolóknak tájékoztatást kell adniuk a kutatás előrehaladásáról, a felmerült költségekről. Azon ösztöndíjasok, akiket a Közalapítvány 12 hónapnál hosszabb időre támogat, azoknak két időközi beszámolót kell készíteniük. Az első beszámolót az időtartam egy negyedénél (24 hónapos támogatás esetén 6. hónap letelte után) és a második beszámolót az ösztöndíjas időszak ötnyolcadánál (24 hónapos támogatás esetén 15. hónap letelte után). A beszámolók esedékességéről a Közalapítvány a határidő előtt 30 nappal felhívja az ösztöndíjasok figyelmét.

A támogatás kezdete
A támogatás kezdete a támogatási szerződésben megadott időpont. Az első ösztöndíj utalását a támogatás kezdetét követő hónap 5-ig, a kutatástámogatás utalását a második hónap végéig egy összegben teljesíti a Közalapítvány. A Kutatástámogatás összegének felhasználása az ösztöndíjas időszakkal egy időben megkezdődhet.

Nyilvánosság
A Közalapítvány a nyertesek listáját saját honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján teszi közzé.
Az ösztöndíjasnak minden nyilvánosságra hozott kutatási eredmény és intézményi közlemény esetében fel kell tüntetnie, hogy a kutatási projektet az MZFK és az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus (EEA Grants and Norway Grants) támogatta.

A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázatot magyarul kell benyújtani. A pályázatot egy eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként legkésőbb
2008. december 31-ig (postabélyegző) beküldeni
az alábbi címre: 1461 Budapest, Pf: 391. A pályázatok feladási idejét jelző postai szelvényt kérjük megőrizni. A határidőn túl feladott pályázatok formai hibásnak minősülnek, és érdemi értékelésükre nem kerül sor. A döntés várható időpontja: 2009. február.

Kapcsolattartás
A pályázati dokumentáció elérhető a Közalapítvány ( https://www.mzfk.hu) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium ( https://www.okm.gov.hu) honlapján is. A EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok további szabályzatai a https://www.eeagrants.org címen találhatók. Felvilágosítás kérhető az mzfk.kozalapitvany@gmail.com email címen. A gyakori kérdésekre a válaszokat megjelentetjük a https://www.mzfk.hu oldalon.Pályázatok
Új pályázatok
Last minute
Történelem/hagyomány (1)
Sajtó (2)
Ösztöndíj (3)
Oktatás (2)
Művészet (3)
Kultúra (5)
Irodalom (3)
Civilszféra (3)


Források
Andrew W. Mellon Alapítvány - művészet, oktatás
Andy Warhol Alapítvány - művészet
Apáczai Közalapítvány - oktatás
Az Európai Bizottság Tájékoztatási és Adatgyűjtési Központja - gazdaság
Central European University - Közép-Európai Egyetem - ösztöndíjak, nyári egyetemek, felsőfokú tanulmányok
Civil Társadalom Fejlesztési Alapítvány - gazdaság
Communitas Alapítvány - művelődés, ifjúság
Egyesült Államok Békességi Szervezetei - társadalom
Esélyt a Tanulásra Közalapítvány - ösztöndíjak
Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja - társadalom, kutatás
Európai Tanács - társadalom
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány - életminőség javítása
Gazdasági Oktatási Kutatási Konzorcium - gazdaság, oktatás, kutatás
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium - ifjúsági programok
HUNGART Egyesület - művészeti programok
Illyés Közalapítvány - oktatás, tudomány, sajtó, művelődés, ifjúság, gazdaság, egyház, önkormányzat
Informatikai és Hírközlési Minisztérium - informatikai fejlesztés
József Attila Művelődési Központ - vers- és prózamondás, rajzpályázatok
Junior magazin - diákújságírás
Kárpátok Alapítvány - interetnikus, kulturális kapcsolatok
Kortárs Művészetekért Nemzetközi Alapítvány - művészetek
KultúrPont Iroda - kultúra
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - környezetvédelmi programok
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht - gazdaság
Magyar fiatalok Határok Nélkül Alapítvány - oktatás, kultúra , tudomány, nevelés
Magyar Fotóművészek Szövetsége - fotográfia
Magyar Könyv Alapítvány - fordítások, irodalmi művek kiadása
Magyar Mozgókép Közalapítvány - filmkészítés, artmozik
Magyar Rákellenes Liga - diagnosztikai eszközök, egészségkultúra
Magyar Teleház Szövetség - teleház hálózat
Magyar Tudományos Akadémia - kutatás
Magyar Turizmus Rt. - turizmus
Magyar Történelmi Film Alapítvány - történelmi filmek
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - gazdaság
Magyar Ösztöndíj Bizottság - ösztöndíjak
Mobilitás - ifjúsági együttműködés
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány - fellépési lehetőség, ismeretterjesztés
Nemzeti Kulturális Alapprogram - kulturális programok
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - kulturális programok
Nyílt Társadalomért Alapítvány - oktatás
Nyitott Szakképzésért Közalapítvány - szakképzés
OCIPE Magyarország - Európai Katolikus Információs Központ - keresztény értékrend
Oktatási Minisztérium - kutatás, taneszközfejlesztés, fogyatékosok képzése
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány - osztrák-magyar együttműködés
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány - oktatás, kutatás, művészetek
Robert Bosch Alapítvány - fordítás
Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány - egészség
Socrates program - oktatás
Soros Alapítvány - egészség, jog, média, oktatás, kultúra
Tempus program - oktatás
Új Kézfogás Közalapítvány - gazdaság
UNESCO - oktatás, természet- és társadalomtudomány, kultúra
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány - szabadidősportcélok támogatása
Ökotárs Alapítvány - környezetvédelem


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS