•  napilapban
  •  adatbank.ro-ban
  •  ro-hu szótárban

Utolsó 24 óra archívum


pályázatot javasolok
» Pályázatok » Sajtó

Minőségi Újságírásért-díj

Kiiró: Minőségi Újságírásért Alapítvány
Pályázhat: bárki

Alapelvek
A Minőségi Újságírásért-díj független díj. Célja a magyar újságírás szakmai kiválóságainak elismerése, illetve a minőségének növelése. A díjat a Minőségi Újságírásért Alapítvány kezeli, támogatója 2005-től a PricewaterhouseCoopers.

A múlt
A Minőségi Újságírásért-díjat 1997-ben a Philip Morris Magyarország Kft. alapította, és az elkövetkező 8 esztendőben mintegy 60 cikket és szerzőt tüntetett ki az "A hónap írása" névvel is illetett elismeréssel.
A díj alapítója 2004-ben jelezte, hogy a következő évtől - támogatási politikájának változása miatt - nem tudja a díj finanszírozását vállalni, ugyanakkor szeretné, ha a Minőségi Újságírásért-díj a jövőben is létezne. A zsűri és a díj körül tevékenykedő személyek ennek hatására kezdtek új támogatót keresni, és ezt a PricewaterhouseCoopers-ben meg is találták.
A PricewaterhouseCoopers vállalta, hogy 2005-től a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan támogatja a Minőségi Újságírásért-díj működését.
A zsűri
A díj odaítélése a támogatótól és az alapítványtól független, szakmai döntés eredménye. A Minőségi Újságírásért Alapítvány felelős a mindenkori zsűri felkéréséért, és a zsűri jóváhagyásával a díj kritériumainak kialakításáért. A zsűri jelenleg öt tagú, Bánki András (Világgazdaság, főszerkesztő), Bojtár B. Endre (Magyar Narancs, főszerkesztő), Farkas Zoltán (HVG, rovatvezető), Molnár Patrícia (HVG, rovatvezető) és Uj Péter (Index, főszerkesztő) alkotják. Új zsűritag meghívásáról a mindenkori zsűri javaslatára az Alapítvány gondoskodik.
Minden zsűritag egy szavazattal rendelkezik. A zsűri munkájában való részvétel nem jár javadalmazással, zsűritag írása nem díjazható.
A Minőségi Újságírásért Alapítvány, valamint a támogató képviselője részt vehet a zsűri összejövetelein, de nem szavazhat.
Kritériumok
A Minőségi Újságírásért-díjjal jutalmazható bármely az írott sajtóban és az interneten megjelent magyar nyelvű cikk, függetlenül a megjelenés konkrét helyétől és szerző kilététől, feltéve, hogy az illető hivatásszerűen műveli az újságírást.
Nem szempontja a díjazásnak a cikk műfaja és terjedelme. Ugyanakkor a díjazott írás lehetőleg riport, publicisztika vagy műkritika kell legyen. Előnyös, ha választott írás elemző, összefüggéseket feltáró mű. A zsűri olyan írásokat kíván elismerésben részesíteni, amelyek kitűnnek:
- a témaválasztás,
- a közérdek, társadalmi érték szolgálata,
- a stiláris színvonal,
- a nyelvhelyesség, a nyelvi lelemény,
- a szerkesztés,
- az eredeti gondolkodásmód, kreativitás és
- a dramaturgiai érzék
szempontjából. A díjkiíró értékelendőnek tekinti a pontos mérlegelést, a tárgyilagosságot, a vállalt, imponáló elfogultságot és az empátiát.
A díjazott írás témája bármi lehet, tartalma azonban nem lehet sértő, dehonesztáló, kirekesztő, uszító vagy lázító. Nem kizáró tényező, ha az írás szerzője korábban megjelent írásával már elnyerte A Minőségi Újságírásért-díjat, de lehetőség szerint kerülendő az ismételt díjazás.
A zsűri havonta tartja összejöveteleit, amikor az alapítvány felkérte szakemberek által készített előválogatásból (12-15 írás), illetve a zsűritagok által javasolt, és a zsűri elő terjesztett cikkekből választják ki az előző hónap Minőségi Újságírásért-díjjal jutalmazható írását és szerzőjét. Az előválogatásba való bekerülésre bárki javaslatot tehet - immár ezen honlapon keresztül is -, a beválogatásról azonban az előválogatást készítők dönthetnek.
A zsűrinek jogában áll, hogy egy adott hónapra ne adjon ki díjat. A ki nem adott díjat egy korábbi vagy későbbi alkalommal, egy másik hónapban születő cikknek és szerzőjének oda kell ítélnie.
A díj
A zsűri 2008-ben 12 alkalommal ítéli oda a Minőségi Újságírásért-díjat.
A hónap díjazott írásának szerzője oklevelet és pénzjutalmat kap, ez utóbbi 2005-ben nettó 200 000 forint, amit a Minőségi Újságírásért Alapítványtól kap meg a díjazott újságíró. Abban az esetben, ha a díjazott cikket többen írták, úgy a 200 000 forintos díj a szertők között egyenlő arányban megoszlik.
A nyertes írások megjelennek a Minőségi Újságírásért-díj honlapján ( https://www.minosegiujsagiras.hu, illetve a díjazás tényéről sajtóközleményt ad ki az alapítvány. A díjazott cikkekből évente könyv készült, amelyet nemcsak a díjazottak, a díjközlő lapok főszerkesztői, és a szakma meghatározó személyiségei kapnak meg, hanem bolti forgalomba is kerül.
Minőségi Újságírásért Díj odaítélésének előkészítése érdekében figyelt médiumok
I. Napilapok (Mellékleteikkel együtt)
II. Hetilapok (Különszámaikkal együtt)
III. Internetes hírportálok
IV. Egyéb (pl. Minőségi havilapok, helyi lapok, egyetemi lapok)Pályázatok
Új pályázatok
Last minute
Történelem/hagyomány (1)
Sajtó (2)
Ösztöndíj (3)
Oktatás (2)
Művészet (3)
Kultúra (5)
Irodalom (3)
Civilszféra (3)


Források
Andrew W. Mellon Alapítvány - művészet, oktatás
Andy Warhol Alapítvány - művészet
Apáczai Közalapítvány - oktatás
Az Európai Bizottság Tájékoztatási és Adatgyűjtési Központja - gazdaság
Central European University - Közép-Európai Egyetem - ösztöndíjak, nyári egyetemek, felsőfokú tanulmányok
Civil Társadalom Fejlesztési Alapítvány - gazdaság
Communitas Alapítvány - művelődés, ifjúság
Egyesült Államok Békességi Szervezetei - társadalom
Esélyt a Tanulásra Közalapítvány - ösztöndíjak
Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja - társadalom, kutatás
Európai Tanács - társadalom
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány - életminőség javítása
Gazdasági Oktatási Kutatási Konzorcium - gazdaság, oktatás, kutatás
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium - ifjúsági programok
HUNGART Egyesület - művészeti programok
Illyés Közalapítvány - oktatás, tudomány, sajtó, művelődés, ifjúság, gazdaság, egyház, önkormányzat
Informatikai és Hírközlési Minisztérium - informatikai fejlesztés
József Attila Művelődési Központ - vers- és prózamondás, rajzpályázatok
Junior magazin - diákújságírás
Kárpátok Alapítvány - interetnikus, kulturális kapcsolatok
Kortárs Művészetekért Nemzetközi Alapítvány - művészetek
KultúrPont Iroda - kultúra
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - környezetvédelmi programok
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht - gazdaság
Magyar fiatalok Határok Nélkül Alapítvány - oktatás, kultúra , tudomány, nevelés
Magyar Fotóművészek Szövetsége - fotográfia
Magyar Könyv Alapítvány - fordítások, irodalmi művek kiadása
Magyar Mozgókép Közalapítvány - filmkészítés, artmozik
Magyar Rákellenes Liga - diagnosztikai eszközök, egészségkultúra
Magyar Teleház Szövetség - teleház hálózat
Magyar Tudományos Akadémia - kutatás
Magyar Turizmus Rt. - turizmus
Magyar Történelmi Film Alapítvány - történelmi filmek
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - gazdaság
Magyar Ösztöndíj Bizottság - ösztöndíjak
Mobilitás - ifjúsági együttműködés
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány - fellépési lehetőség, ismeretterjesztés
Nemzeti Kulturális Alapprogram - kulturális programok
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - kulturális programok
Nyílt Társadalomért Alapítvány - oktatás
Nyitott Szakképzésért Közalapítvány - szakképzés
OCIPE Magyarország - Európai Katolikus Információs Központ - keresztény értékrend
Oktatási Minisztérium - kutatás, taneszközfejlesztés, fogyatékosok képzése
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány - osztrák-magyar együttműködés
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány - oktatás, kutatás, művészetek
Robert Bosch Alapítvány - fordítás
Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány - egészség
Socrates program - oktatás
Soros Alapítvány - egészség, jog, média, oktatás, kultúra
Tempus program - oktatás
Új Kézfogás Közalapítvány - gazdaság
UNESCO - oktatás, természet- és társadalomtudomány, kultúra
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány - szabadidősportcélok támogatása
Ökotárs Alapítvány - környezetvédelem


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS